KALAFUNA, 100 g

KALAFUNA, 100 g

1,00 

KALAFUNA, 100 g

Diterpenoidná živica, získavaná ako pevný zostatok po odparení terpentínovej silice z balzamu ihličnatých stromov (z čeľade borovicovitej). Mäkkne pri teplote 73-79°C, topí pri teplote 120°C. Rozpúšťa sa v terpentínovom oleji, alkohole, ketónoch, aromatických a chlorovaných uhľovodíkoch. Nerozpúšťa sa vo vode. V mäkkom stave ju nanesieme na povrch a necháme voľne uschnúť. POZOR! V horúcom stave reaguje ako silná kyselina. Využíva sa pri výrobe lakov, uľahčuje tiež (spolu s olejmi) tavenie veľmi tvrdých fosilných živíc. Má kyslý charakter a v roztokoch alkálií sa premieňa na mydlo, používa sa ako glej v priemyselnej výrobe – na papier. Vo forme rezinátov mangánu, kobaltu a ďalších kovov urýchľuje tuhnutie olejov a olejových lakov – sú ako sikatíva pridávané k olejovým farbám. V reštaurovaní olejomalieb – tvorí súčasť voskoživicového adheziva pre rentoaláž starých obrazov. V niektorých grafických technikách (napr.leptanie)- slúži kalafuna k vytvoreniu akvatintového zrna na kovových doskách (akvatinta).

ks
Katalógové číslo: 0894 Kategórie:

Popis

Diterpenoidná živica, získavaná ako pevný zostatok po odparení terpentínovej silice z balzamu ihličnatých stromov (z čeľade borovicovitej). Mäkkne pri teplote 73-79°C, topí pri teplote 120°C. Rozpúšťa sa v terpentínovom oleji, alkohole, ketónoch, aromatických a chlorovaných uhľovodíkoch. Nerozpúšťa sa vo vode. V mäkkom stave ju nanesieme na povrch a necháme voľne uschnúť. POZOR! V horúcom stave reaguje ako silná kyselina. Využíva sa pri výrobe lakov, uľahčuje tiež (spolu s olejmi) tavenie veľmi tvrdých fosilných živíc. Má kyslý charakter a v roztokoch alkálií sa premieňa na mydlo, používa sa ako glej v priemyselnej výrobe – na papier. Vo forme rezinátov mangánu, kobaltu a ďalších kovov urýchľuje tuhnutie olejov a olejových lakov – sú ako sikatíva pridávané k olejovým farbám. V reštaurovaní olejomalieb – tvorí súčasť voskoživicového adheziva pre rentoaláž starých obrazov. V niektorých grafických technikách (napr.leptanie)- slúži kalafuna k vytvoreniu akvatintového zrna na kovových doskách (akvatinta).