Násada do štokovacieho kladiva 25 x 25 mm, rôzne druhy