Násada do štokovacieho kladiva, 25x25mm, rôzne druhy