Obchodné podmienky platné do 24.5.2018

Všetky uvádzané ceny sú vrátane DPH 20%

Poskytovateľom služieb je spoločnosť:

WAD s.r.o.
Štepná 15
841 01 Bratislava

IČO: 3675 1073
DIČ:2022366478
IČ DPH:SK2022366478

 

Spoločnosť WAD s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 45019/B

 

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č.102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v platnom znení.
Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru predávajúceho. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

 

2) OBJEDNANIE TOVARU A POTVRDENIE OBJEDNÁVKY
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, IČ DPH, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob prevzatia tovaru.  Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy kúpna zmluva vzniká dodaním tovaru. K potvrdeniu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. Pri náročnejších (komplikovanejších) prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.

 

3) DURUČENIE
Objednaný tovar vám zašleme kuriérom na adresu ktorú si určíte (prosíme uvádzať tel.kontakt pri objednávke), alebo vydáme na predajni na Karpatskej ulici č. 5 v Bratislave. Cena za prepravu je 5,50,- Eur vrátane DPH

 

4) DODACIA LEHOTA
Dodacia lehota je cca 2-3 dni, podľa podmienok prepravcu

 

5) Tovar nám máte právo vrátiť podľa zákona č.102/2014 Z.z. do 14.dní od prevzatia tovaru. Tovar nám prosím vráťte nepoškodený, v pôvodnom množstve a v originálnom obale na adresu  WAD,s.r.o., Štepná 15, 841 01, Bratislava

 

6) REKLAMÁCIE A ZÁRUČNÁ DOBA
Reklamácie a vrátenie tovaru sa riadia podľa ustanovení príslušných zákonov v platnom znení, uvedených v časti jedna (všeobecné ustanovenia) obchodných podmienok.
Kupujúci je povinný tovar pri jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Za vady spôsobené prepravcom neručíme. Po zistení prípadných vád musí kupujúci o nich ihneď informovať predávajúceho.
Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

Záruka sa nevzťahuje na:
a) vady zapríčinené bežným používaním
b) nesprávnym použitím výrobku
c) nesprávnym skladovaním