BEVA 371, želatina, 1 L

BEVA 371, želatina, 1 L

30,80 

BEVA 371, želatina, 1 L

Výrobok BEVA 371/Berger etylén vinyl acetát/ je výrobok so 40% obsahom sušiny v alyfatických a aromatických rozpúšťadlách. Používa sa na doublovanie za tepla. Výrobok je tiež vhodný na spevňovanie malých prasklín na maľbe. Príprava lepidla:   a/ z 1L balenia pripravku BEVA 371 odoberte asi 1/8-tj. 125ml.obsahu a toto množstvo nahraďte rovnakým množstvom aromatického rozpúšťadla alebo xylénom /čo spomaľuje rychlosť schnutia/ resp.so zmesou oboch prostriedkov. Pripravený roztok  nezatvorený v plechovke dáte do vodného kúpeľa,,nahrejete a občas premiešajte. Zahrievajte tak dlho až je roztok tečúci. Takto je prípravok pripravený k použitiu. Môže sa nanášať na staré/resp.nové plátno/,ktoré je uzatvorené živicou.Nanáša sa valčekon alebo štetcom. b/:nezatvorenú plechovku s 1L želatiny nahrejete vo vodnom kúpeli a občas premiešajte.Želatinu nanášajte špachtlou na  uzatvorenú/reverznú časť/ maľby. Plátno sa zalisuje napr. pomocou teplej žehličky a následným schladnutím lepidlo vytvrdne.

ks

Popis

Výrobok BEVA 371/Berger etylén vinyl acetát/ je výrobok so 40% obsahom sušiny v alyfatických a aromatických rozpúšťadlách. Používa sa na doublovanie za tepla. Výrobok je tiež vhodný na spevňovanie malých prasklín na maľbe. Príprava lepidla:   a/ z 1L balenia pripravku BEVA 371 odoberte asi 1/8-tj. 125ml.obsahu a toto množstvo nahraďte rovnakým množstvom aromatického rozpúšťadla alebo xylénom /čo spomaľuje rychlosť schnutia/ resp.so zmesou oboch prostriedkov. Pripravený roztok  nezatvorený v plechovke dáte do vodného kúpeľa,,nahrejete a občas premiešajte. Zahrievajte tak dlho až je roztok tečúci. Takto je prípravok pripravený k použitiu. Môže sa nanášať na staré/resp.nové plátno/,ktoré je uzatvorené živicou.Nanáša sa valčekon alebo štetcom. b/:nezatvorenú plechovku s 1L želatiny nahrejete vo vodnom kúpeli a občas premiešajte.Želatinu nanášajte špachtlou na  uzatvorenú/reverznú časť/ maľby. Plátno sa zalisuje napr. pomocou teplej žehličky a následným schladnutím lepidlo vytvrdne.